De 50 FNP kandidaten zijn bekend

 

Yde van Kammen lijsttrekker FNP Achtkarspelen

 

Zaterdag 27 november werd er in het dorpshuis “De Bining” te Twijzel de kandidatenlijst van FNP Achtkarspelen voor de komende raadsverkiezingen vastgesteld.

 

Als lijsttrekker is benoemd Yde van Kammen uit Harkema. Van Kammen nam onlangs het fractievoorzitterschap al over van Sake van der Meer uit Kootstertille.

Van der Meer heeft plek 5 op de lijst verworven. Op nummer 2 staat nestor van de raad; Tjibbe Brinkman uit Twizel. Deze gaat dan zijn 5e periode als raadslid in.

Op plek 3 de eerste dame op de lijst; Wietske Poelman, voorheen uit Gerkesklooster-Stroobos en woont nu in Buitenpost. Het wordt voor Poelman de 2e raadsperiode met een tussenpauze van 4 jaar. Op nummer 4 staat Statenlid Wopke Veenstra, ook uit Harkema. Veenstra was de afgelopen twee raadsperioden al steunfractielid van de FNP Achtkarspelen.

 

De leden waren het unaniem eens met de door het bestuur aangedragen lijst. Dit nadat het verkiezingsprogramma “Mei fyzje op wei nei de takomst” werd voorgesteld door bestuurslid Lys Visser-Heringa, en daarna vastgesteld. Het woord was daarna aan listlûker Yde van Kammen: “Wy sille dit mei-inoar dwaan, want dêr sit ús krêft. Wy binne in hechte klup mei noed foar de minsken yn Achtkarspelen”. Van Kammen voorspelt in ieder geval een of twee extra zetels in de raad van Achtkarspelen.

 

Nummers 6 t/m 10:

6. Anne Douwe Bouma, Twizelerheide

7. Lieuwe van der Wijk, Bûtenpost

8. Rein van der Wal, Surhuisterveen

9. Sita Land-Dotinga, Surhuzum

10, Sjoerd Groenhof, Harkema

 

 10 kandidaten2022 FNP Fryslân - Disclaimer