Nummer 8 Informatie

 FNP 9964

 


Rein van der Wal - Surhuisterveen
 


Mijn naam is Rein van der Wal uit Surhuisterveen en ik ben 63 jaar. 
Ik ben geboren in Ferwert. Toen ik een jongetje van 5 jaar oud was verhuisden we en groeide ik daarna op in Bakkeveen op een boerderij. Toen ik 20 jaar oud was, hebben mijn ouders de boerderij verkocht en zijn we naar Surhuisterveen gegaan. Ik woon er nu nog, maar nu op mezelf natuurlijk. 

Ik woon hier in Surhuisterveen met mijn vrouw Sandra en we hebben samen twee hele mooie en lieve jongens. 
Ik heb de HAVO en Pedagogische Academie gedaan en ben daarna jaren leraar geweest. Ik werk momenteel als medewerker bij een horecazaak en ben sinds september 2019 namens de FNP, lid van de provinciale staten van Friesland. Daarnaast ben ik steunfractielid en secrtetaris van de FNP-raadsfractie van Achtkarspelen. 

De 7 kernwaarden van de FNP spreken mij aan en ook de basisideologie van de FNP spreekt mij erg aan: "democratie van onderop"
Friesland is een unieke provincie met een hele mooie taal, sport, gebruiken en cultuur. 
We moeten ze koesteren, behouden en uitbreiden. 
En Achtkarspelen is weer een heel mooi en ook nog een apart stukje Fryslân. Met een zeer unieke geschiedenis.
 
De 7 kernwaarden van de FNP

 

Democratie: De FNP vindt dat de macht over de overheid aan het volk toebehoort. Mensen moeten zoveel mogelijk worden betrokken bij het openbaar bestuur. 

 

Federalisme: De FNP staat voor een staatsinrichting die mensen en lokale gemeenschappen de bevoegdheden en de middelen geeft om de eigen omgeving zoveel mogelijk zelf gestalte te geven. De FNP wil meer bevoegdheid voor de provincie, een sterker provinciaal bestuur en daarmee een sterker Fryslân. 


Internationalisme: De FNP zoekt naar wat mensen bindt en beschouwt de wereld als een federatie van gemeenschappen. Mensenrechten en respect voor andere culturen en levensovertuigingen staan daarbij centraal. 

 

Taal en cultuur: Taal en cultuur dragen sterk bij aan de identiteit en daarmee aan het welzijn van mensen. De FNP wil de Friese identiteit versterken en zet zich daarom in voor de Friese taal en cultuur. De FNP maakt zich sterk voor een Fryslân, waar ook andere talen en culturen gerespecteerd, gepractiseerd en gewaardeerd worden, zoals het Bildts en het Stellingwerfs. 

 

Ondernemingszin: De FNP wil eigen initiatief, creativiteit, verantwoordelijkheid en ondernemingszin de ruimte geven, zodat mensen en gemeenschappen in staat zijn zich optimaal te ontwikkelen. 

 

Solidariteit: De FNP is een gemeenschapspartij. Voor het behoud van de solidariteit moet begrip en respect van beide kanten tussen arm en rijk, jong en oud, gezond en ziek worden behouden en versterkt, zodat niemand aan de kant komt te staan. 

 

Duurzaamheid: De FNP wil een duurzame wereld nalaten aan de komende generaties. In plaats van potverteren zoekt de FNP naar economische vormen van bestaan die een beter evenwicht garanderen tussen consumeren en behouden.    


2022 FNP Fryslân - Disclaimer