Nummer 5 Informatie

FNP 9852

 

Sake van der Meer - Kootstertille
 


Mijn naam is Sake van der Meer en ik woon al mijn hele leven in Kootstertille. Ik ben getrouwd met Tsjikke, we hebben samen twee dochters en ik heb twee zonen. We hebben jarenlang de Hengelsportzaak aan de Tillebuorren gehad.

Sinds 1970 ben ik bij de politiek betrokken, de laatste twaalf jaar als raadslid van Achtkarspelen. Ik ben voorzitter van Plaatselijk Belang Kootstertille. We hebben als dorp samen gestreden tegen de komst van een cofergister en de strijd gewonnen. We hebben ons o.a. ingezet voor woningbouw, we hebben de jachthaven voor het dorp behouden. Samen met vier dorpen hebben we een energie coorperatie opgezet: Enerzjyk Skûlenboarch, waarvan ik in het bestuur zit. Verder ben ik voorzitter van HSV de Rietvoorn, onze visklub met 1200 leden. In het verleden ben ik voorzitter geweest van de middenstandsvereniging, ben ik jaren voorzitter geweest van het Dorpshuis en heb ik er aan mee mogen werken om het nieuwe MFA Tillehûs te realiseren. Ik ben landelijk aktief geweest als bestuurder van de Sportvisserij.

Ik heb mij vooral ingezet om de leefbaarheid van de dorpen te behouden. Het is belangrijk een volksvertegenwoordiger uit het dorp in de Gemeenteraad te hebben, zodat ons geluid gehoord wordt en we als dorp niet over het hoofd worden gezien.

De politiek is een middel om zaken voor het dorp te realiseren en de leefbaarheid te behouden en daar heb ik mij altijd voor ingezet. Ik ben een volksvertegenwoordiger die dicht bij de burger staat en helpt waar dat nodig is en dat wil ik de komende vier jaar graag weer voor u doen.2022 FNP Fryslân - Disclaimer