De FNP in Achtkarspelen

Korte geschiedenis van de FNP Achtkarspelen

 

 

In de jaren zestig en zeventig was de FNP altijd de sterkste in het hart van Friesland: de greidhoek en de zuidwesthoek.

In de jaren zeventig twijfelden enkele FNP-leden nog wel eens of het ooit iets met de FNP zou worden in de friese wouden.

Zo groot was de suprematie van het CDA hier en zo groot was de loyaliteit aan de traditionele partijen.

 

In 1974 deed de FNP Achtkarspelen voor het eerst mee aan de gemeenteraadsverkiezingen, maar er werd net geen raadszit behaald.

Lijsttrekker was Wibe Bergsma uit Bûtenpost.

 

In 1978 werd het opnieuw geprobeerd en Marten van der Veen was voor het eerst de lijsttrekker. Het lukte toen wederom niet.

Vier jaar lang werd toen vooral door Marten van der Veen, Broer Terpstra, Sytse van der Werf, Jan de Boer en Sip Bouma actie gevoerd buiten de raadszaal.

 

In 1982 bracht dit succes en Marten van der Veen werd toen het eerste raadslid van de FNP in Achtkarspelen.

In 1986 was er weer succes, de FNP kreeg 2 zetels en Marten kreeg gezelschap in de raad van Broer Terpstra.

In 1990 was er weer een overwinning en kwam het totaal op 3 zetels en kwam ook Rinske Vogel voor de FNP in de raad.

 

In 1994 werd het succes uitgebreid naar 4 raadszetels. Naast Marten van der Veen en Broer Terpstra werden ook Atty Sietzema en Jan Benedictus verkozen. Marten werd wethouder in een coalitie met de PvdA en de RPF/SGP en Broer werd de nieuwe fractievoorzitter van de FNP.

 

In 1998 zakte de verkiezingsuitslag naar 4 à 3 zetels. Onvermijdelijk de prijs, die werd betaald door van een oppositiepartij regeringspartij te worden. Marten werd echter weer wethouder in een coalitie met het CDA en de PvdA en Jan Benedictus werd de nieuwe fractievoorzitter en Atty Sietzema-raadslid.

Na twee jaar trad Marten van der Veen terug als wethouder omdat de wethouders van CDA en PvdA de 12 dorpen politiek zonder meer wilden afschaffen en een concentratiebeleid voorstelden.

 

In 2002 met Marten wederom als fractievoorzitter won de FNP zoveel stemmen als nooit tevoren.

Bijna een verdubbeling van het aantal raadszetels, net geen 6. Een groot succes. Naast Marten en Atty drie nieuwe gezichten in de raad. Deze waren zijn Minke Adema, Joop van Houten en Willem Schievink, die tussentijds werd opgevolgd door Melle Kloosterman. Desondanks werd de grote winnaar FNP buiten het college gehouden.

 

In 2006 een kleine tegenvaller van 5 naar 4 zetels

Naast Marten van der Veen, Atty Sietzema 2 nieuwe gezichten, Sjoerd Groenhof en Tjibbe Brinkman.

 

In 2010 

In 2010 weer naar 5 zetels. Op 195 stemmen na waren we de grootste partij van Achtkarspelen. Marten van der Veen werd wethouder in een college FNP, CDA en CU.

Sjoerd Groenhof werd de nieuwe fractievoorzitter naast Tjibbe Brinkman en Atty Sietzema en 2 nieuwe gezichten Maaike Dotinga en Sake van der Meer.

 

2014 De FNP, de grootste partij van Achtkarspelen

Op 19 maart 2014 waren er historische verkiezingen in de gemeente Achtkarspelen. Voor het eerst in de naoorlogse geschiedenis was de FNP de grootste partij in Achtkarspelen met 6 zetels.

Wat in 1982 in Achtkarspelen begon met 1 zetel in de raad, was uitgegroeid tot een factor van grote betekenis. Sjoerd Groenhof, Tjibbe Brinkman, Sake van der Meer, Maaike Dotinga-van der Veen met de 2 nieuwe gezichten Yde van Kammen en Wietske Poelman traden toe tot de raad en Marten van der Veen werd wethouder in een college van FNP, GBA en PVDA

Na twee jaar vanwege een motie van wantrouwen aan het College van de PvdA-fractie viel de FNP buiten het college.

2018 De FNP de tweede partij van Achtkarspelen

Op 21 maart 2018 verloor de FNP twee zetels. ondanks het verlies bleef de FNP de tweede partij van Achtkarspelen.Tjibbe Brinkman, Sake van der Meer, Yde van Kammen en Maaike Dotinga-van der Veen traden toe tot de raad. Dit keer viel de FNP buiten het college en zit momenteel in de oppositie.

 

FNP 2022 

 

 

Recht door zee en ja is ja en nee is nee! Bestuur en fractie zijn er zeker van dat dat het fundament is van de FNP

 

FNP stemmen in Achtkarspelen

                                                                                                                                                                                                                                                                  

Jaar                                            Aantal stemmen        % stemmen          Aantal raadszetels

1974 Raad Achtkarspelen                       n.b.                    n.b.                             0

1978 Raad Achtkarspelen                       379                    2,8%                          0

1982 Raad Achtkarspelen                       813                    5,8%                          1

1986 Raad Achtkarspelen                       1.512                 9,4%                          2

1990 Raad Achtkarspelen                       2.112                14,3%                         3

1994 Raad Achtkarspelen                       2.499                17,2%                         4

1998 Raad Achtkarspelen                       2.063                14,9%                         3

2002 Raad Achtkarspelen                       3.610                25,2%                         5

2006 Raad Achtkarspelen                       2.483                18,3%                         4

2010 Raad Achtkarspelen                       2.791                23,9%                         5

2014 Raad Achtkarspelen                       3.030                25,3%                         6

2018 Raad Achtkarspelen                       2.004                16,4%                         4

2022 Raad Achtkarspelen                       2.110                17,7%                         4

 2022 FNP Fryslân - Disclaimer