Fryslân: Open brief aan de (noordelijke) leden van de Tweede Kamer

In goede samenwerking tussen de Partij voor het Noorden, Groninger Belang, Fryske Nasjonale Partij en Sterk Lokaal Drenthe sturen de noordelijke regionale partijen een open brief over de dreigende sluiting van het (kinder) hartcentrum van het UMCG in Groningen. De brief is gericht aan alle Tweede Kamerleden, maar in het bijzonder aan onze Noordelijke Kamerleden.

"Behoud (kinder) hartcentrum UMCG Groningen" (Sijbe Knol)

Open brief aan alle Tweede Kamerleden

 

Geachte Tweede Kamerleden,

 

In principe is deze open brief gericht aan alle Tweede Kamerleden, maar in het bijzonder aan onze Noordelijke Kamerleden.

Beste Stieneke van der Graaf, Roelien Kamminga, Sandra Beckerman, Wieke Paulusma, Anne Kuik, Henk Nijboer, Agnes Mulder, Mark Strolenberg, Romke de Jong, Harry van der Molen, Habtamu de Hoop, Tjeerd de Groot en Harry Bevers, beste niet-Noordelijke Kamerleden.

 

Naast de vele u bekende uitdagingen die spelen in het Noorden, hebben wij nog een groot probleem erbij gekregen die ook deze keer het hele Noorden treft: de dreigende voorgenomen sluiting van het kinderhartcentrum van het Universitair Centrum in Groningen.

 

Het kinderhartcentrum is voor hartpatiënten het verschil tussen leven en dood. Een instituut van innovatie en hoop op een gezonde toekomst voor diegenen met hartproblemen. Het kinderhartcentrum is één van de belangrijkste peilers van het UMCG. Groningen is goed bereikbaar ook voor mensen uit Fryslân, Drenthe en Overijssel. De bereikbaarheid van de door de regering voorgestelde kinderhartcentra is voor veel inwoners van de noordelijke provinciën lastiger en voor het herstel en de nodige sociale contacten van patiënten ondoenlijk.

 

Ouders die hun kind laten behandelen in Groningen weten dat hun kind de allerbeste denkbare zorg krijgt, niet alleen medisch, maar ook via de eigen sociale omgeving. Ons kinderhartcentrum in Groningen, dat op geen enkel gebied minder is dan die van Utrecht of Rotterdam, moet openblijven. De noodzaak om dit centrum open te houden treft niet alleen deze kinderhart specialisatie, maar ook andere afdelingen binnen het Universitair Ziekenhuis.

 

Een aantal van u hebben zich al geroerd in de media en willen net als ondergetekenden alles op alles zetten om het Kinderhartcentrum open te houden in Groningen. Een aantal van u houden zich nog stil, te stil.

 

Naast volksvertegenwoordiger namens uw partij, bent u ook volksvertegenwoordiger van uw regio, onze noordelijke regio. Wij vragen u indringend om uw partijgenoten te overtuigen van het belang van het kinderhartcentrum in Groningen voor het gehele Noorden. Wij hebben als regionale partijen geen vertegenwoordigers in de Tweede Kamer, dus u bent ook onze volksvertegenwoordigers en wij rekenen ook op u.

 

Los van partijbelangen en het regeerakkoord vragen wij u nogmaals met kracht om het belang van de regio het noorden, uw regio met daadkracht te onderstrepen!

 

  

 

Partij voor het Noorden, Dries Zwart

Fryske Nasjonale Partij, Sijbe Knol

Groninger Belang, Hans Haze

Sterk Lokaal Drenthe, Alfred Schoenmaker

 

 

Deze brief is tevens gepubliceerd in het Dagblad van het Noorden van 8 februari 20222022 FNP Fryslân - Disclaimer