Kinderchirurgie UMCG behouden

CDA minister Hugo de Jonge zijn laatste wapenfeit

Motie vreemd aan de orde van de dag

 

Onderwerp: Kinderchirurgie UMCG behouden

 

De gemeenteraad van de gemeente Achtkarspelen in vergadering op 27 januari 2022

 

roept het college op:

  • 1. Samen met de VFG en de Friese gemeenten om in verzet te gaan tegen de voorgenomen sluiting van de kinderhartchirurgie in het UMC in Groningen.
  • 2. Deze motie bekend te maken aan de verantwoordelijke minister en staatssecretaris en de leden van de Tweede Kamer.
En gaat verder tot de orde van de dag.
 
 
Opmerking: Het vertrekkende kabinet heeft op de valreep het noorden een klap in het gezicht gegeven.
 
Dit door aan te kondigen dat de kinderhartchirurgie in het UMCG wordt gesloten en verplaatst word naar Rotterdam en Utrecht.
 
Dit is niet bespreekbaar voor de noordelijke provincies, het is van levensbelang, ook voor Achtkarspelen en Friesland, dat deze afdeling in Groningen blijft bestaan.
De rijtijden naar Groningen zijn al stevig en als je nu naar Utrecht of Rotterdam moet kan dit het verschil zijn tussen leven en dood.
 
Het word hoog tijd dat Den Haag duidelijk wordt gemaakt dat er meer provincies zijn dan alleen de drie randstadprovincies.
 
Voor tekenen petitie klik hier
 
FNP Achtkarspelen,
 
 
IJde van Kammen


2022 FNP Fryslân - Disclaimer