12-01-2022 - Fryslân: FNP wil Friese solidariteit en steun in strijd Groningers
Met verbijstering hebben wij de afgelopen dagen gezien hoe de regering omgaat met inwoners van Noord-Nederland die de pech hebben boven het Groningengasveld te wonen, één van de belangrijkste inkomensbronnen van Nederland. Op donderdagavond liet de regering weten dat de gaswinning dit jaar verdubbeld moet worden, met als logisch gevolg meer schade. En maandag stonden duizenden Groningers in de kou of achter het beeldscherm urenlang in de rij te wachten om aanspraak te maken op een zogenaamde subsidie van 10.000 euro voor ‘verduurzaming en verbetering.’ Voor velen tevergeefs.

04-01-2022 - Fryslân: FNP wil dat regiobeleid Rijk uitgaat van actuele cijfers en reële vraag
De FNP fractie in Provinciale Staten wil dat het regiobeleid van het Rijk niet langer gebieden aanwijst en indeelt op basis van oude achterhaalde bevolkingsprognoses. Dat beleid heeft een deel van Fryslân jarenlang het negatieve etiket ‘krimpgebied’ opgeplakt, hoewel de trend al sinds 2016 de andere kant op gaat.

29-12-2021 - Fryslân: FNP solidair voor behoud hartchirurgie UMCG Groningen
Samen met vele andere partijen dringt de FNP aan op behoud van de gespecialiseerde hartchirurgie voor kinderen en anderen bij het UMCG Groningen. Wij vinden het niet acceptabel wanneer dit vanwege efficiëntie-overwegingen zou verdwijnen naar de Randstad.

27-11-2021 - Fryslân: Blog: FNP doet inspiratie op bij SSW in Noord-Duitsland
Afgelopen weekend was het dan zover. Met een mooie groep FNP’ers zijn we vertrokken in de richting van Noord-Friesland. Centraal stond het bezoek aan en de conferentie samen met ons EFA-zusterpartij SSW, met als onderwerp: ‘Hoe kunnen regionale partijen meedoen aan de landelijke verkiezingen.’ De SSW heeft in september een zetel bemachtigd in de Duitse Bundestag. Binnen ons eigen partij staan wij op het punt om de discussie opnieuw op te pakken*. De parallellen met de SSW waren er op meerdere vlakken, maar daar later neer over.

17-11-2021 - Fryslân: Kan na zusterpartij SSW ook de FNP de stap maken naar de Tweede Kamer?
De SSW, de partij van de Deense en Friese minderheid in Duitsland, is het bij de verkiezingen voor de Bundestag in september gelukt om in het Duitse parlement te komen. Als eenling naast zes andere fracties van tussen de 39 en 206 zetels. Hoe hebben het nieuwe parlementslid Stefan Seidler en de SSW dat gedaan? En zou de FNP dat ook kunnen?

16-11-2021 - Fryslân: FNP stelt Nederlandse regering in gebreke om Friese taal
De FNP stelt de Nederlandse regering formeel in gebreke omdat een deel van de Wet Gebruik Friese Taal nooit officieel in werking is getreden. Het gaat om het artikel dat in de processen-verbaal van de rechtbank alles in het Fries dient te worden opgeschreven zoals het ook in het Fries gezegd is. De FNP heeft de ingebrekestelling ingediend met een brief aan de ministers Dekker van rechtsbescherming en Grapperhaus van justitie.

03-11-2021 - Fryslân: FNP verzet zich tegen doorgeslagen regelgeving
Al lange tijd verzet de FNP zich tegen doorgeslagen regelgeving die het vrijwilligersorganisaties moeilijk maakt om voor de gemeenschap belangrijke evenementen te organiseren. In 2018 kwam de partij bijvoorbeeld met een `Meldpunt voor bedreigde tradities.´ Dat heeft toen goed gewerkt en lange tijd was het stil. Tot vanochtend.

28-10-2021 - Fryslân: Opinie: De Friese taal als bliksemafleider?
Afgelopen dinsdag (26-10-2021) ging het in de Tweede Kamer over de ‘tolkenkwestie’. De tolken die zo belangrijk zijn voor verdachten om in de rechtbank in je eigen taal, de taal van het hart, op één van de meest kwetsbare momenten jezelf te kunnen verdedigen, krijgen al jaren stelselmatig te weinig betaald. De tolken onder leiding van de Fries Fedde Dijkstra kwamen in actie en legden het werk neer. Friese Statenleden togen naar Den Haag, Tweede Kamerfracties (CDA, ChristenUnie, D66, VVD en SP) stelden vragen en Belgische tolken verklaarden zich solidair met hun Nederlandse collega’s en weigerden om in Nederland als invaller op te komen draven.

15-10-2021 - Fryslân: EFA unaniem achter FNP-motie over wonen
De FNP heeft vandaag unanieme steun gekregen voor haar motie over wonen tijdens het EFA-congres in Brussel. Met de motie wil de partij meer ruimte creëren voor maatregelen op het gebied van wonen en oproepen om de beschikbare Europese programma’s te gebruiken om te investeren in woningbouw en het verbeteren van woningen.

2022 FNP Fryslân - Disclaimer