FNP wol ynbarde prekariobelesting wer werom nei de mienskip

Ynkomsten út de prekariobelesting foar de finansiering fan projekten / burgerinisjatieven yn de doarpen fan Achtkarspelen. Net om de gatten yn de begrutting ticht te meitsjen.

Downloads:
06-amendemint FNP oer bestimmingsreserve prekariobelesting ynkl. bylage 002.pdf


2019 FNP Fryslân - Disclaimer